Kontaktné informácie

ADRESA FIRMY

Hlavná 35/43
Veľký Kýr 941 07
Slovenská republika

KANCELÁRIA

Pondelok – Piatok 8:00 – 14:00

E-mail: konastav@stonline.sk
Telefón: 035 / 659 30 44
Fax: 035 / 659 30 44
Mobil: +421 905 622 863

FIREMNÉ ÚDAJE:
IČO: 36283509
DIČ: 2022147710
IČ-DPH: SK2022147710

Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre Odd. Sro. vl. č. 17800/N, deň zápisu 3.3.2006
Číslo účtu: SLSP Šurany 0242166468/0900

Meno a Priezvisko Pozícia Mobil
Pavol Kóňa konateľ a riaditeľ spoločnosti 0905 622 863
Alžbeta Kóňová konateľka a vedúca účtovníctva 0908 192 189
Dana Malá mzdy a účtovníctvo 0918 583 237
Ing. Pavol Kóňa ml. príprava stavieb, rozpočtovanie a marketing 0908 741 685
Ing. Daniel Kóňa, PhD. projektová príprava, statika, autorizovaný stavebný inžinier 0905 319 197