Profil stavebnej firmy

Stavebná firma KÓŇASTAV s.r.o. bola založená v roku 1993. Od začiatku svojho pôsobenia sa zameriava na kompletnú realizáciu stavieb na kľúč. Firma má vyše 25 ročné skúsenosti s výstavbou rodinných domov, administratívnych a priemyselných stavieb. Za tie roky má za sebou veľký počet úspešne zrealizovaných stavieb od tých najmenších budov po veľké halové priestory.

Portfólio firmy je veľmi široké. Okrem výstavby sa firma zaoberá projektovou prípravu stavieb, odborným poradenstvom, kompletným manažovaním stavebného procesu, ďalej rekonštrukciou a modernizáciou existujúcich budov, zemnými prácami, zatepľovaním budov, projektovaním a výsadbou súkromných záhrad.

Sídlo spoločnosti

konstav_sidloStavebná firma dlhodobo spolupracuje so širokou škálou osvedčených subdodávateľov s ktorými je schopná v reálnych termínoch zrealizovať i práce väčšieho rozsahu z hľadiska financií čo možno najkratšom časovom intervale. Zverené stavebné práce a dodávky sú zrealizované na základe osobných požiadaviek svojich zákazníkov. Voľbu materiálov a výber subdodávok realizujú vždy po odbornej konzultácii a odsúhlasení so svojimi klientmi.

Prioritným cieľom firmy KÓŇASTAV s.r.o. je dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu realizovaných stavieb až po najmenšie detaily a maximálne vyjsť v ústrety svojim klientom. Z tohto dôvodu firma vždy kládla dôležitý dôraz na odbornú zručnosť, prax a profesionalitu svojich pracovníkov, tým pádom aj kvalitu finálnej stavby. V súčasnosti firma zamestnáva 40 interných a približne 20 externých pracovníkov, ktorí dokážu plniť aj tie najnáročnejšie a najzložitejšie stavebné práce. Firma má široké technické a strojové vybavenie, ktoré je potrebné k stavebnej činnosti.

Snahou firmy KÓŇASTAV s.r.o. je spokojnosť svojich klientom, ktorý tieto stavby budú dlhé roky používať, prípadne aby sa vytvorili priaznivé podmienky do budúcnosti pre ďalšiu spoluprácu.

Prečo stavať s nami:

Skúsenosti – počas nášho pôsobenia na stavebnom trhu od roku 1993 sme zrealizovali vyše 60 novostavieb rodinných domov, vyše 20 polyfunkčných stavieb a hál, vyše 80 rekonštrukcií rodinných domov, bytov, obchodných, zdravotníckych a výrobných priestorov.

Tradícia – v súčasnosti zamestnávame 40 ľudí v trvalom pracovnom pomere, Väčšina z nich sú kvalifikovaní pracovníci – murári, obkladači, tesári, vodiči a strojníci.

Zodpovednosť – výstavba prebieha pod nepretržitým dohľadom príslušného stavbyvedúceho, ktorý dozerá na prípravu a realizáciu prác a zodpovedá za kvalitu ich prevedenia počas celej pracovnej doby od prevzatia staveniska až po dokončovacie práce.

Odbornosť – už niekoľko rokov spolupracujeme so 16 osvedčenými a overenými externými pracovníkmi-živnostníkmi pre práce PSV – klampiari, elektrikári, zámočníci, maliari, inštalatéri zdravotechniky, vykurovania, montážnici sadrokartónových konštrukcií, ako aj so špičkovými subdodávateľskými firmami.

Cena a rýchlosť výstavby – pri realizácií využívame najnižšie nákupné ceny dodávaných značkových materiálov, ktoré máme rámcovými zmluvami zabezpečené od spolupracujúcich dodávateľov alebo výrobcov. Tieto zľavy sú exkluzívne vďaka našej neustálej snahe o hľadanie akýchkoľvek možností vytvorenia zliav. Úsporu získavate aj vďaka správnemu a rýchlemu realizačnému plánu, bez chýb a opráv a zabezpečenie tak Vášho skorého sťahovania sa.

Projekčná podpora – okrem komplexného spracovania všetkých stupňov projektovej dokumentácie stavieb, vieme zabezpečiť promptné zapracovanie prípadných zmien Vášho projektu v spolupráci s pôvodnými projektantmi.

Záruka – sme hrdí na kvalitu našej práce, preto poskytujeme na všetky naše stavby komplexnú záruku 7 rokov.

profil-certifikat_serioznosti