Stavebné práce, rekonštrukcie

Stavebné práce a dodávky sú zrealizované na základe osobných požiadaviek našich zákazníkov. Voľbu materiálov a výber subdodávok realizujeme vždy po konzultácii a odsúhlasení investorom. Snahou našej spoločnosti je vychádzať maximálne v ústrety našim klientom tak, aby sa vytvorili priaznivé podmienky pre vzájomne výhodnú spoluprácu aj v budúcnosti.

Naša stavebná firma sa zameriava hlavne na nasledovné činnosti:

 • výstavba rodinných domov na kľúč
 • rekonštrukcia a modernizácia rodinných domov a
 • hospodárskych budov
 • výstavba administratívnych budov
 • výstavba priemyselných stavieb a hál
 • uskutočňovanie jednoduchých stavieb
 • nacenenie stavebných prác a rozpočtovanie
 • prípravné práce pre stavbu
 • búracie, výkopové a zemné práce
 • inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
 • spracovania všetkých stupňov projektovej dokumentácie stavieb
 • vypracovanie statikickej analýzi
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
 • prenájom stavebných strojov a stavebných mechanizmov
 • prenájom motorových vozidiel
 • výroba kovových konštrukcií
 • zámočníctvo
 • upratovacie práce
 • zemné práce
 • úprava a údržba zelene
 • vedenie účtovníctva

Stručný postup realizácie stavieb

 • Kontaktovanie s našou firmou
 • Projekcia stavby (ak nie je ešte hotový projekt)
 • Stavebné povolenie (vydáva Stavebný Úrad)
 • Odborná konzultácia projektu stavby s klientom
 • Vytvorenie cenovej ponuky
 • Stanovenie rozsahu a harmonogramu prác, termíny realizácie,
 • záruky
 • Predvýrobná príprava výstavby a príprava staveniska
 • Výkopové práce a realizácia základov
 • Podzemné a nadzemné podlažia
 • Realizácia strechy a plotov
 • Osadenie okien a dverí
 • Montáž rozvodov a úpravy povrchov
 • Kompletné dokončenie stavby, maľovanie
 • Terénne úpravy okolia novostavby a upratovanie
 • Kolaudácia stavby
 • Výsadba okolia stavby

Zobraz fotogalériu pre stavebné práce